Ιστορικό

Ιστορικό

Εταιρία

Η εταιρία δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από την ανάγκη για δημιουργικότητα και εξωστρέφεια.

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην ποιότητα,την συνεχή αξιολόγηση και αυτοβελτίωση και την καινοτομία.

Σκοπός

με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει να καλύψουμε το κενό σε επίπεδο στελεχών & υπηρεσιών.

Η εταιρία μας

Η επαγγελματική εμπειρία από την ενασχόληση  με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως στελέχη μας βοηθούν να αντιληφθούμε καλύτερα τις απαιτήσεις αυτών των επιχειρήσεων και τις προτεραιότητες που πρέπει να καθοριστούν.

Έχοντας βιώσει τις αγωνίες, τους προβληματισμούς αλλά και την δυναμική μίας οικογενειακής επιχείρησης, είναι πιο ρεαλιστική η προσέγγιση για την κατανόηση των αναγκών και την πρόταση των υπηρεσιών που πραγματικά χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις.