Προσφορά: σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας από 290€ (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το κόστος αγοράς του domain name).

Ενοικίαση διακομιστή: με υποστήριξη FTP accounts, PHP, MySQL, MySQLi, PHPmyAdmin, Php, 24/7 support, SSL option, Sub domains, backup.

(δωρεάν το πρώτο έτος)·

Δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: με υποστήριξη Mail Blockers, Email forwarding, spam filters, antivirus scanning. ·

Σύνδεση με υφιστάμενα Social Media (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δωρεάν δημιουργία τους).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το λογότυπο, οι φωτογραφίες και τα κείμενα του περιεχομένου της ιστοσελίδας παρέχονται αποκλειστικά από τον πελάτη.

Ο σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας όπως και η επεξεργασία και βελτιστοποίηση για την λειτουργικότητά της ιστοσελίδας άπτεται στην δική μας αρμοδιότητα. Πιο συγκεκριμένα:

Δημιουργία διάρθρωσης ιστοσελίδας: για την πληρέστερη, αναλυτικότερη και πιο εύστοχη παρουσίαση του υλικού (με προϋποθέσεις την ευκολία πλοήγησης, τη γρήγορη εύρεση της επιθυμητής πληροφορίας, την γρηγορότερη ανακατεύθυνση στο επιθυμητό σημείο και την συνολική φιλικότητα προς τον επισκέπτη).

Επίσης και για φιλικότερη χρήση της από ΑΜΕΑ (Άτομα με Ειδικές Ικανότητες).Μπορεί να συμπεριληφθεί συγκεκριμένο plugin.

 Δημιουργία αρχικής σελίδας: διάταξη, σελιδοποίηση, κωδικοποίηση, κατασκευή και προσαρμογή επιπλέον κώδικα & εφέ, διαμόρφωση των καταλληλότερων επιπρόσθετων (modules, plug-ins, components), βελτιστοποιήσεις χρόνου φόρτωσης ·

 Δημιουργία κατάλληλα μορφοποιημένων φορμών: για αλληλεπίδραση με τον επισκέπτη με στόχο την εύκολη επικοινωνία και την ανάδραση·

 Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών: επιλογή, χρωματικές επεξεργασίες, διορθώσεις, βελτιώσεις, προσαρμογή αναλύσεων για διαδίκτυο. 

Συντήρηση ιστοσελίδας: καθορισμένες ετήσιες ενέργειες (1ο χρόνο δωρεάν). ·

Αντίγραφα ασφαλείας: backup

Ανανεώσεις κεντρικής πλατφόρμας: προς την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση για λόγους ασφαλείας, σταθερότητας, συγχρονισμού με την τρέχουσα τεχνολογία και δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ανανεώσεις επιπρόσθετων: προς την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση για λόγους ασφαλείας, σταθερότητας, συγχρονισμού με την τρέχουσα τεχνολογία. 

Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα για SEO του ιστότοπου στο σύνολο του μέσω εξωτερικού συνεργάτη που εξειδικεύεται στον τομέα και με βάση τις απαιτήσεις του περιεχομένου καθορίζεται το αντίστοιχο κόστος υπηρεσίας (τιμολογείται από εμάς).

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ*

*Αφορά το κόστος μετά από το πρώτο έτος από την παράδοση (υποχρεωτικό η φιλοξενία και η ανανέωση των domain names).

Κόστος ανά έτος: 60€ + ΦΠΑ (περιλαμβάνει φιλοξενία ιστοσελίδας, υποστήριξη mail accounts και backup).

Υποστήριξη σελίδας 120€ + ΦΠΑ (περιλαμβάνει ανανέωση περιεχομένου, υποστήριξη λειτουργίας ιστοσελίδας)

Το κόστος ανανέωσης ονομάτων (domain names) δεν περιλαμβάνεται στο παραπάνω ποσό.

Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 30/11/2020 και περιλαμβάνεται σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας μονοσέλιδης σε μία γλώσσα (ανεξαρτήτως επιλογής), ενώ για επιπλέον δυνατότητες (υποσελίδες, γλώσσες κ.α.) η τιμή καθορίζεται με βάση το περιεχόμενο και τις επιδιωκόμενες στοχεύσεις.

close

ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με τα τελευταία νέα μας και με ειδήσεις για νέα προγράμματα επιδότησης και τις προσφορές μας

μBrand Σύμβουλοι επιχειρήσεων retina logo enter site