Έρευνα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ηρακλείου

Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για το πως αντιμετώπισαν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ηρακλείου το κλείσιμο (lock down) κατα την διάρκεια των μέτρων επιβολής για την πανδημία του COVID-19.