ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Νέο πρόγραμμα για τις ΜΜΕ (Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) από την Περιφέρεια Κρήτης

Νέο πρόγραμμα ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.