Έρευνα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ηρακλείου

H έρευνα μας απευθύνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ηρακλείου με σκοπό να διερευνήσει πως αντιμετώπισαν το κλείσιμο των καταστημάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού (Covid-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *