Υπηρεσίες

μBrand

Υπηρεσιες

οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία μας και συνδυαστικά με συνεργάτες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των απαιτήσεων που υπάρχουν για την ομαλή λειτουργία οποιασδήποτε μικρής και μεσαίας ελληνικής επιχείρησης. 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Αφορά κυρίως νέες αλλά και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.Υπηρεσίες που αφορούν τον σχεδιασμό λειτουργίας μίας επιχείρησης.

 • – Επιχειρηματικό σχέδιο
 • – Έρευνα αγοράς &       ανταγωνισμού
 • – Πλάνο μάρκετινγκ
 • δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (branding)

Μάρκετινγκ

 Συνδυασμός παραδοσιακών υπηρεσιών του μάρκετινγκ (όπως η έρευνα αγοράς) με την αναγκαιότητα που προκάλεσε η νέα ψηφιακή εποχή (social media, omni-channel strategy κ.α.) και την προετοιμασία για το μέλλον (A.I., V.R., A.R. κ.α.).

 • – δημιουργία, ανανέωση και υποστήριξη ιστοσελίδας &
 • social media
 •  
 • – έρευνα αγοράς & ανταγωνισμού
 •  
 • – marketing plan
 •  
 • – ανανέωση εταιρικής ταυτότητας (rebranding)

Διοίκηση

απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις με υπηρεσίες που άπτονται ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης των εταιριών. 

 • – καταγραφή & αξιολόγηση λειτουργίας
 •  
 • – αναδιοργάνωση & επανασχεδιασμός οργανογράμματος
 •  
 • εισαγωγή προτύπων ποιότητας
 •  
 • – επαναπροσδιορισμός επιχειρηματικού σχεδίου

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία κάθε επιχείρησης.Με βάση το τρίπτυχο παραπάνω παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. 

 • – εύρεση προσωπικού μέσω της διαχείρισης αγγελιών, της επιλογής βιογραφικών και της διενέργειας συνεντεύξεων.
 •  
 • – αξιολόγηση προσωπικού από εξωτερικό συνεργάτη (για παράδειγμα με mystery shopping)
 •  
 • – δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος αξιολόγησης και ανταμοιβής στελεχών με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν.
 •  
 • – headhunting (προσέγγιση στελεχών & διερεύνηση πιθανής συνεργασίας)
 •  
 • – εκπαίδευση προσωπικού με ειδικά σχεδιαμένα προγράμματα με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες (πχ. πωλήσεις, εξυπηρέτηση, after sales, problem solving κ.α.)

Ψηφιακές εφαρμογές

Προβολή μέσω ψηφιακών προιόντων που δημιουργούμε όπως online επαγγελματικοί κατάλογοι.

Ειδικές εφαρμογές (customized) για την προώθηση της εταιρικής ταυτότητας και υπηρεσιών.

Ειδικά Projects

Απευθύνεται κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που επιλέγουν για κάποιο από τα πρότζεκτ τους την συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη.

Διαχείριση πρότζεκτ ‘ειδικού σκοπού’ με ομάδα συνεργατών με συγκεκριμένη στόχευση και στρατηγική ανά έργο. 

the experience economy

Η οικονομία της εμπειρίας

Η μετεξέλιξη της οικονομίας των υπηρεσιών σε αυτή της εμπειρίας δεν είναι κάτι καινούργιο αφού πρωτο-ειπώθηκε πριν από περίπου 20 χρόνια από τους Pine και Gilmore (Pine, B. Joseph II and Gilmore, James, “Welcome to the Experience Economy,”Harvard Business Review, July 1, 1998)..

Τα τελευταία χρόνια όμως έχει γίνει για αρκετές εταιρίες προαπαιτούμενο, η δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών, που θα προσφέρουν εμπειρίες (μνήμες) προκειμένου να διασφαλίσουν την ανταγωνιστική τους θέση. 

Στην νέα οικονομία ο καταναλωτής θεωρεί την ποιότητα αυτονόητη και αποδίδει αξία σε εκείνες τις υπηρεσίες και αγαθά που συμπεριλαμβάνουν την διέγερση των αισθήσεων του με αξιομνημόνευτες εμπειρίες.

Το να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα και να παρέχουμε καλές υπηρεσίες είναι πλέον αυτονόητο. Για να μπορέσουμε να γίνουμε ή και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς να παρακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς που ανήκουμε διεθνώς και να προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Η εξωστρέφεια σήμερα δεν αποτελεί συνώνυμο της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ακόμα και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν έχουν διεθνή παρουσία μπορούν να εκμεταλλευθούν την ευελιξία και την δυναμική τους εφαρμόζοντας νέες καταναλωτικές τάσεις στην τοπική αγορά.

Η πιο αποδοτική αυτή τη στιγμή μορφή επένδυσης είναι στο ανθρώπινο δυναμικό. Να  βελτιώσουμε τις γνώσεις και την αποδοτικότητα των συνεργατών-υπαλλήλων μας με βάση τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης μας αλλά και της αγοράς που δραστηριοποιούμαστε.

Η ψηφιακή πραγματικότητα

η ψηφιακή επανάσταση έφερε και νέους όρους στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.Τα social media έγιναν προαπαιτούμενο μέσο προβολής εταιρικής ταυτότητας με τις τάσεις και τις καταναλωτικές συνήθειες να αλλάζουν με απρόβλεπτους ρυθμούς. Παρότι πολλοί καταναλωτές σε πιο προηγμένες  ‘δικτυακά’ χώρες δείχνουν να κουράζονται από την υπέρ πληροφόρηση και την διαφημιστική καταιγίδα, ο μέσος καταναλωτής εξακολουθεί να αναζητά την γνώμη άλλων καταναλωτών μέσω των διαθέσιμων καναλιών πληροφόρησης.Το μήνυμα που περνάει είναι πως καλό το περιτύλιγμα αρκεί να υπάρχει περιεχόμενο. 

Για να μην μένετε πίσω στις εξελίξεις επικοινωνήσετε μαζί μας για σύγχρονες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις με μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα από την ομάδα της μBrand