Νέο πρόγραμμα για Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Κρήτης

Νέο πρόγραμμα ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.