Ποιοί είμαστε

σύμβουλοι επιχειρήσεων στο Ηράκλειο Κρήτης για μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης μας είναι η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, οργάνωσης και προβολής επιχειρήσεων.

Το όνομα μας

προέρχεται από τον σύγχρονο ορισμό της έννοιας ‘brand’ με το ελληνικό γράμμα ‘μ’ να προηγείται του ονόματος μας θέλοντας να προσδιορίσει την αφοσίωση μας στις μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες μας

ενσωματώνονται σε τέσσερις άξονες.
Η συμβουλευτική που εμπεριέχει την έρευνα, την αξιολόγηση και την πρόταση μας.
Την υλοποίηση των προτάσεων, που πραγματοποιείται από εμάς και τους συνεργάτες μας  με την παρακολούθηση για λογαριασμό του πελάτη μας.
Την εκπαίδευση όπου κρίνεται απαραίτητο για την επιτυχή εξέλιξη ενός πρότζεκτ.
Τέλος, το ongoing coaching  για εκείνους τους συνεργάτες που μας θεωρούν συμμέτοχους του οράματος τους για την επιχείρηση τους.

Σκοπός μας

Στόχος μας είναι η  παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών με βάση την ποιότητα. Επιδιώκουμε για τους συνεργάτες μας την συνεχή βελτίωση μέσω καινοτόμων πρακτικών για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και του ανταγωνισμού. 

μBrand


"στη μbrand πιστεύουμε ότι η επιτυχία ενός project καθορίζεται από το όραμα των ανθρώπων που μετέχουν σε αυτό "

Contact us